Kurullar

Kurullar

Yönetim Kurulu

Prof. Dr. Hülya Yılmaz

Dekan Vekili

hulya.yilmaz@ege.edu.tr

Prof. Dr. Eralp Hüseyin Altun

Profesör Temsilcisi

eralp.altun@ege.edu.tr

Prof. Dr. Merih Tekin Bender

Profesör Temsilcisi

merih.bender@ege.edu.tr

Doç. Dr. Soner Akşehirli

Doçent Temsilcisi

soner.aksehirli@ege.edu.tr

Doç. Dr. Ümit Şahbaz

Doçent Temsilcisi

umit.sahbaz@ege.edu.tr

Yrd. Doç. Dr. Belgin Arslan Cansever

Yardımcı Doçent Temsilcisi

belgin.arslan.cansever@ege.edu.tr

Fakülte Sekreteri Metin Nokay

Raportör

metin.nokay@ege.edu.tr

Fakülte Kurulu

Prof. Dr. Hülya Yılmaz

Dekan Vekili

hulya.yilmaz@ege.edu.tr

Prof. Dr. Mustafa Murat İnceoğlu

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölüm Başkanı

mustafa.inceoglu@ege.edu.tr

Prof. Dr. Süleyman Doğan

Eğitim Bilimleri Bölüm Başkanı

suleyman.dogan@ege.edu.tr

Prof. Dr. Merih T. Bender

Güzel Sanatlar Eğitimi Bölüm Başkanı

merih.bender@ege.edu.tr

Prof. Dr. Hülya Yılmaz

Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölüm Başkanı

hulya.yilmaz@ege.edu.tr

Doç. Dr. Ümit Şahbaz

Özel Eğitim Bölüm Başkanı

umit.sahbaz@ege.edu.tr

Doç. Dr. Bahar Dervişcemaloğlu

Sosyal Bilimler ve Türkçe Eğitimi Bölüm Başkanı

bahar.derviscemaloglu@ege.edu.tr

Prof. Dr. Kadir Aslan

Temel Eğitim Bölüm Başkanı

kadir.aslan@ege.edu.tr

Doç. Dr. Neşe Aslan

Yabancı Diller Eğitimi Bölüm Başkanı

nese.aslan@ege.edu.tr

Prof. Dr. Eralp Altun

Profesör Temsilcisi

eralp.altun@ege.edu.tr

Prof. Dr. Erdal Toprakçı

Profesör Temsilcisi

erdal.toprakci@ege.edu.tr

Prof. Dr. Nilay T. Bümen

Profesör Temsilcisi

nilay.bumen@ege.edu.tr

Doç. Dr. Alper Başbay

Doçent Temsilcisi

alper.basbay@ege.edu.tr

Doç. Dr. Esin Pekmez

Doçent Temsilcisi

esin.pekmez@ege.edu.tr

Yrd. Doç. Dr. Pelin Piştav Akmeşe

Yardımcı Doçent Temsilcisi

pelin.pistav.akmese@ege.edu.tr

Fakülte Sekreteri Metin Nokay

Raportör

metin.nokay@ege.edu.tr

Bilimsel Araştırma Projeleri Alt Komisyonu

Prof. Dr. Hülya Yılmaz

Dekan Vekili

hulya.yilmaz@ege.edu.tr

Prof. Dr. Erdal Toprakçı

Eğitim Bilimleri Bölümü

erdal.toprakci@ege.edu.tr

Prof. Dr. Merih Tekin Bender

Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü

merih.bender@ege.edu.tr

Doç. Dr. Pınar Çavaş

Temel Eğitim Bölümü

pinarcavas@gmail.com

Yrd. Doç. Dr. Y. Deniz Arıkan

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü

deniz.arikan@ege.edu.tr

Metin Nokay

Fakülte Sekreteri

metin.nokay@ege.edu.tr

Bologna Koordinatörü ve Program Sorumluları

Prof. Dr. Nilay Bümen

Fakülte Koordinatörü

nilay.bumen@ege.edu.tr

Doç. Dr. Dilek Yelda Kağnıcı

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Lisans Programı

yelda.kagnici@ege.edu.tr

Doç. Dr. Derya Ası

Okul Öncesi Öğretmenliği Lisans Programı

derya.sahin@ege.edu.tr

Doç. Dr. Murat Sağlam

Fen Bilgisi Öğretmenliği Lisans Programı

murat.saglam@ege.edu.tr

Doç. Dr. Melek Şahan

Resim-İş Öğretmenliği Lisans Programı

melek.sahan@ege.edu.tr

Doç. Dr. Pınar Çavaş

Sınıf Öğretmenliği Lisans Programı

pinarcavas@gmail.com

Yrd. Doç. Dr. Alev Ateş Çobanoğlu

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği Lisans Programı

alev.ates@ege.edu.tr

Yrd. Doç. Dr. Avşar Ardıç

Özel Eğitim Öğretmenliği Lisans Programı

avsar.ardic@ege.edu.tr

Yrd. Doç. Dr. Sevinç Çırak Karadağ

Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Lisans Programı

sevinc.cirak@ege.edu.tr

Yrd. Doç. Dr. Soner Akşehirli

Türkçe Öğretmenliği Lisans Programı

soner.aksehirli@ege.edu.tr

Farabi Koordinatörü ve Program Sorumluları

Yrd. Doç. Dr. Nilay Dereobalı

Fakülte Koordinatörü

nilay.dereobali@ege.edu.tr

Doç. Dr. Bahar Dervişcemaloğlu

Türkçe Öğretmenliği Lisans Programı

bahar.derviscemaloglu@ege.edu.tr

Prof. Dr. Hakan Türkmen

Fen Bilgisi Öğretmenliği Lisans Programı

hakan.turkmen@ege.edu.tr

Doç. Dr. Jale İpek

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği Lisans Programı

jale.ipek@ege.edu.tr

Doç. Dr. Melek Şahan

Resim-İş Öğretmenliği Lisans Programı

melek.sahan@ege.edu.tr

Yrd. Doç. Dr. Barış Yaka

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Lisans Programı

baris.yaka@ege.edu.tr

Yrd. Doç. Dr. Kemal Altıparmak

Sınıf Öğretmenliği Lisans Programı

kemal.altiparmak@ege.edu.tr

Yrd. Doç. Dr. Pelin Piştav Akmeşe

Özel Eğitim Öğretmenliği Lisans Programı

pelin.pistav.akmese@ege.edu.tr

Yrd. Doç. Dr. Saadet Tekin

Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Lisans Programı

saadet.tekin@hotmail.com

Kütüphane Üst Kurulu Birim Temsilcisi

Prof. Dr. Eralp Altun

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü

eralp.altun@ege.edu.tr

Erasmus+ Koordinatörü ve Bölüm Sorumluları

Doç. Dr. Derya Ası

Fakülte Koordinatörü

derya.sahin@ege.edu.tr

Prof. Dr. Merih Tekin Bender

Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü

merih.bender@ege.edu.tr

Doç. Dr. Esin Pekmez

Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü

esin.pekmez@ege.edu.tr

Yrd. Doç. Dr. Alev Ateş Çobanoğlu

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü

alev.ates@ege.edu.tr

Yrd. Doç. Dr. Hülya Gölgesiz Gedikler

Sosyal Bilimler ve Türkçe Eğitimi Bölümü

 

Yrd. Doç. Dr. Pelin Piştav Akmeşe

Özel Eğitim Bölümü

pelin.pistav.akmese@ege.edu.tr

Yrd. Doç. Dr. Serkan Denizli

Eğitim Bilimleri Bölümü

serkan.denizli@ege.edu.tr

Yrd. Doç. Dr. Sibel Sönmez

Temel Eğitim Bölümü

sibel.sonmez@ege.edu.tr

Mevlana Koordinatörü ve Bölüm Sorumluları

Prof. Dr. Hakan Türkmen

Fakülte Koordinatörü

derya.sahin@ege.edu.tr

Doç. Dr. Bahar Dervişcemaloğlu

Sosyal Bilimler ve Türkçe Eğitimi Bölümü

bahar.derviscemaloglu@ege.edu.tr

Doç. Dr. Esin Pekmez

Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü

esin.pekmez@ege.edu.tr

Doç. Dr. Jale İpek

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü

jale.ipek@ege.edu.tr

Doç. Dr. Mine Aladağ

Eğitim Bilimleri Bölümü

mine.aladag@ege.edu.tr

Yrd. Doç. Dr. Belgin Arslan Cansever

Temel Eğitim Bölümü

belgin.arslan.cansever@ege.edu.tr

Yrd. Doç. Dr. Dizar Ercivan Zencirci

Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü

dizar.ercivan.zencirci@ege.edu.tr

Yrd. Doç. Dr. Pelin Piştav Akmeşe

Özel Eğitim Bölümü

pelin.pistav.akmese@ege.edu.tr

 Spor Temsilcileri

Yrd. Doç. Dr. Gizem Engin

Fakülte Spor Temsilcisi

gizem.engin@ege.edu.tr

Arş. Gör. Dr. Burcu Pamukçu

Spor Temsilcisi Yardımcısı

burcu.pamukcu@ege.edu.tr

Doç. Dr. Pınar Çavaş

Fakülte Voleybol Takımları Sorumlusu

pinarcavas@gmail.com

Doç. Dr. Yılmaz Tonbul

Fakülte Futbol Takımı Sorumlusu

yilmaz.tonbul@ege.edu.tr

Tehlikeli Atık Birim Sorumluları

Yrd. Doç. Dr. Onur Dönmez

Fakülte Sorumlusu

onur.donmez@ege.edu.tr

Doç. Dr. Ümit Şahbaz

Özel Eğitim Bölümü

umit.sahbaz@ege.edu.tr

     

Yrd. Doç. Dr. Alev Ateş Çobanoğlu

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü

alev.ates@ege.edu.tr

Yrd. Doç. Dr. Öner Uslu

Eğitim Bilimleri Bölümü

oner.uslu@ege.edu.tr

Öğr. Gör. Dr. Türkan Özaydın

Temel Eğitim Bölümü

turkan.ozaydin@ege.edu.tr

Öğr. Gör. İskender Daşdemir

Sosyal Bilimler ve Türkçe Eğitimi Bölümü

iskender.dasdemir@ege.edu.tr

Arş. Gör. Kamuran Köseoğlu

Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü

kamuran.koseoglu@ege.edu.tr

Yayın Alt Komisyonu

Doç. Dr. Dilek Yelda Kağnıcı

Komisyon Başkanı

yelda.kagnici@ege.edu.tr

Doç. Dr. Murat Sağlam

Üye

murat.saglam@ege.edu.tr

Doç. Dr. Ümit Şahbaz

Üye

umit.sahbaz@ege.edu.tr