Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi Anabilim Dalı 2018-2019 Güz Dönemi Bilimsel Değerlendirme Sınavı Sonuçları

Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi Anabilim Dalı 2018-2019 Güz Dönemi

Yüksel Lisans Programı Bilimsel Değerlendirme Sınavı Sonuçları

http://www.egitim.ege.edu.tr/files/frms/2018_eytepe_yl.pdf 

Doktora Programı Bilimsel Değerlendirme Sınavı Sonuçları

http://www.egitim.ege.edu.tr/files/frms/2018_eytepe_dr.pdf