2018 Mezunları Geçici Mezuniyet Belgeleri Hk.

Geçici Mezuniyet Belgeleri Hakkında Duyuru

 

2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Sonunda Mezun Olan Öğrencilerimizin Geçici Mezuniyet Belgeleri  12.07.2018 Tarihinden İtibaren Verilmektedir.

Mezuniyet işlemleri için gerekli belgeler:

  1. 1 adet fotoğraf
  2. 1 adet  nüfus cüzdanı fotokopisi (arkalı – önlü)
  3. Öğrenci kimlik kartı

Mezuniyet işlemleri:

  1. Fakülte öğrenci işleri bürosundan dilekçe alınıp doldurulması
  2. Öğrenci danışmanı imzası
  3. Bölüm başkanı imzası
  4. Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı (harç işleri bürosundan) imzası
  5. Kütüphane  ve Dokümantasyon  Daire Başkanlığı imzası

Mezuniyet işlemlerini tamamlayan öğrencilere geçici mezuniyet belgesi Fakülte  öğrenci işleri bürosundan  verilmektedir.